Praktijk Gewichtig, gevestigd aan Boelewijk 10, 9367 TP De Wilp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

http://www.praktijkgewichtig.nl/

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Gewichtig verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wat verwerk ik

 • Vragen betreffende gezondheid
 • Gewichtsgegevens
 • Medische informatie

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

 • de facturatie
 • voedingsvoorlichting
 • verzenden van de nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Praktijk Gewichtig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Gewichtig) tussen zit. Praktijk Gewichtig gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Google, Google Analyticus, Word, Excel, facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest. Deze programma’s worden gebruikt in het belang van de cliënt en zijn er geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

HOELANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk Gewichtig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Reden: als jij later nog weer hulp nodig hebt, kan ik eerder verstrekte informatie gebruiken.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Gewichtig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 JAAR.

COOKIES DIE IK GEBRUIK

Praktijk Gewichtig gebruikt technisch noodzakelijke en analytische cookies of vergelijkbare technieken bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken in uw browser. Op de website van Praktijk Gewichtig worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Gewichtig gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Gewichtig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkgewichtig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Gewichtig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Praktijk Gewichtig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijkgewichtig.nl of met het contactformulier.