Bedrijven

Voor een werkgever is het van belang dat zijn/haar medewerkers gezond zijn en blijven. Als preventie is dit een fijn agendapunt voor een toolbox meeting :

“Hoe eet ik gezond” en daarop volgend kan ik als gewichtsconsulente een spreekuur houden bij u op kantoor of bij Praktijk Gewichtig in de praktijk, dit zal uiteindelijke voor de werknemers leiden tot minder ziekteverzuim. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen dat de bedrijfskantine voldoende gezonde voeding biedt. Ongezonde voeding hoeft niet altijd te betekenen dat een werknemer overgewicht heeft, maar het kan wel leiden tot ziekten.

Praktijk gewichtig kan ondersteuning bieden aan bedrijven die van de workshop gebruik willen maken.

Scholen

Eén op de zeven kinderen is te zwaar. De oorzaken liggen meestal in een verkeerd eet- en beweegpatroon. Ook kunnen kinderen door overgewicht lichamelijke klachten / problemen krijgen. Kinderen met overgewicht zijn vaak het slachtoffer van pesterijen en ontwikkelen eerder een negatief zelfbeeld. Voorlichting kan gegeven worden in de vorm van proeverijen, wat neem je mee in je lunchtrommeltje, welke tussendoortjes zijn gezond, en wat kun je zoal doen om meer te bewegen.

De ouder blijft hoofd-verantwoordelijk voor zijn/haar kind, de ouder bepaalt samen met het kind wat meegaat in de lunchtrommel en als tussendoortje. Daarnaast heeft de school ook een taak om hieraan mee te werken. Dat kan op verschillende manieren.

- U kunt Praktijk Gewichtig voorlichting laten geven
- Een gezonde schoolkantine
- Toekijken dat er gezonde traktaties worden uitgedeeld op verjaardagen
- Een lezing geven voor de ouders/verzorgers

Verenigingen

Voor het geven van lezingen aan sportverenigingen en/of vrouwenverenigingen etc.